عضویت و مزایا

این پکیج مخصوص ورزشکاران عادی میباشد و با خرید این پکیج میتوانند به ویدئو های آموزشی، تمرینات و برنامه های غذایی سایت دسترسی پیدا کنند
این پکیج مخصوص ورزشکاران نیمه حرفه ای میباشد و با خرید این پکیج میتوانند برنامه های تمرینی روزانه خود را دریافت نمایند با خرید این پکیج به بخش تمرینات Scale دسترسی پیدا خواهید کرد