• پکیج ورزشکاران مسابقه ای این پکیج برای ورزشکاران کراسفیت طراحی شده قصد حضور در مسابقات را دارند، این پکیج یک پکیج کامل شامل آنالیز کلی ورزشکار، برنامه غذایی ، مکمل و برنامه تمرین می باشد. و مربی در طول این برنامه با ورزشکار در پلتفرم سایت و واتسپ آپ در تماس بوده و روند پیشرفت ورزشکار را زیر نظر داشته و رصد میکند. مدت این برنامه 3 هفته بوده.
  • پکیج طلایی

    قیمت: 3000000.00 ریال

  • پکیج نقره ای

    قیمت: 1500000.00 ریال